Uppdragsutbildningar

Jag utformar och genomför föreläsningar, seminarier och kurser anpassade efter uppdragsgivarens behov och förutsättningar inom mina kompetensområden (se de kursbeskrivningar som finns på denna webbplats samt materialet på arbetsplatskonflikt.av.gu.se. Typiska målgrupper är organisationskonsulter, beteendevetare, psykologer, personalspecialister, ledare, ombudsmän vid fackföreningar, arbetsmiljöinspektörer, projektledare och personer som driver strategiskt förändringsarbete. Jag kommer bäst till min rätt i grupper där deltagarna har betydande erfarenhet och vana vid att använda begrepp och modeller som arbetsredskap för förståelse och praktik. Jag samarbetar också gärna med kollegor som har en annan kompetens, t.ex. dramapedagogik eller psykodrama.

Omfånget kan varieras från föreläsningar och heldagskurser till fortbildningar som omfattar 2-14 heldagar.

Jag har genomfört utbildningar på uppdrag av bl.a.:

AFA
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Avonova
Bankinstitutens Arbetsgivare Organisation
Banverket
Beteendevetarföreningen i Göteborg
Centrum för Verksamhetsutveckling, VGR
Competenscompagniet
Coompanion
DIK (fackförbund)
Dramaten
Ericsson AB
Falköpings kommun
Feelgood
Fjellstedska stiftelsen
Folke Bernadotteakademin
Folksam
Folktandvården Skåne
Gaia Leadership
Göteborgsregionen
Göteborgs stift
Handelstjänstemannaförbundet
Handikappförvaltningen i VG-regionen
Hälsan & Arbetslivet (VGR)
Högskolan Skövde
IOGT-NTO
JUSEK
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karolinska Institutet
KFS (Kommunala Företagens Samorganisation)
Kinnekullehälsan
Kriminalvårdsverket
Kungliga Biblioteket
Landstingshälsan i Örebro Län
Ledarinstitutet
Ledarna
Linköpings universitet
Luftfartsverket

Länshälsan i Uppsala
Länsstyrelsen i ÖstergötlandLärarförbundet
Lärosäten Öst
Malmö Stad
Mjölby kommun
Motala kommun
Naturvetarna
NCC
Norrköpings kommun
Partsrådet
Previa
Psykologpartners
Region Kalmar
Region Skåne
Region Stockholm
Region Södermanland
Region Uppsala
Region Västmanland
Region Örebro
Sahlgrenska Akademien
Skaraborgs sjukhus
Sociala resursförvaltningen Gbg
Specialisttandvården VGR
Sundsvall Energi Elnät AB
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation
TeliaSonera
Tryggare och Mänskligare Göteborg
UGIL Konsult AB
Universitetssjukhuset i Linköping
Universitetssjukhuset i Lund
Umeå universitet
Uppsala pastorat
Uppsala universitet
Vårdförbundet
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Växjö Energi AB
Östra sjukhuset, Göteborg

 

Kontakt: thomas.jordan@perspectus.se
Telefon: 072-2006710.