Hur kan du veta att kurserna är bra?

Här några förslag kring vad du kan göra för att få ett bättre beslutsunderlag om du funderar på att anmäla dig till någon av kurserna:

Substans: Se dig omkring på webbplatsen Arbetsplatskonflikt. Där kan du få en uppfattning om den kunskapsgrund kurserna hämtar näring från. Se t.ex. forskningsrapporten "Att varsebli, tolka och hantera konflikter på arbetsplatsen."

Referenser: Kontakta Thomas Jordan för att få namn och kontaktinformation till ett antal tidigare kursdeltagare (031-773 5663; thomas.jordan@perspectus.se). Här finns bl.a. organisationskonsulter med lång erfarenhet och interna personalkonsulter.

Pedagogik: Thomas Jordan har ca. tjugo års erfarenhet som universitetslärare och har bl.a. tilldelats det pedagogiska priset "Handels Pärla." Han ser sin uppgift som pedagog i att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande där kursdeltagarna utgår från sina egna livserfarenheter. Kurserna bygger på en organisk kombination av kunskapsförmedling, samtal och övningar. Tidigare kursdeltagare kan ge en oberoende bild av Thomas Jordan som kursledare. En videoföreläsning med Thomas Jordan finns tillgänglig på webbplatsen arbetsplatskonflikt.av.gu.se inom sektionen "Special."

Nivå: Kurserna i detta program är utformade som påbyggnad för personer med högskoleexamen och betydande yrkeserfarenhet. Deltagarna är alltså personer med rik egen erfarenhet av konsultativt och pedagogiskt arbete med individer och grupper.

Lämpat för mina behov? Om du har frågor kring hur kurserna passar dina behov och intressen, kontakta Thomas Jordan: 031-786 5663; thomas.jordan@perspectus.se).